Root Catalog / เตียงสปา , เตียงนวดไทย / 0 เตียงสปาแบบเหล็กใหญ่ มีถาดรองด้านล่าง


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
0
เตียงสปาแบบเหล็กใหญ่ มีถาดรองด้านล่าง

เป็นเตียงสปาเหล็กใหญ่ สวยแข็งแรง สำหรับร้านสปา หรือ เอาไว้ทำกายภาพบำบัดนักกีฬา  แข็งแรง

ฟองน้ำอย่างดี  มีสี ขาว  น้ำตาล  ดำ

 
0
 

เป็นเตียงสปาเหล็กใหญ่ สวยแข็งแรง สำหรับร้านสปา หรือ เอาไว้ทำกายภาพบำบัดนักกีฬา  แข็งแรง

ฟองน้ำอย่างดี  มีสี ขาว  น้ำตาล  ดำ

ย้อนกลับ