Root Catalog / เตียงสปา , เตียงนวดไทย / 0 เตียงนวดไทยแบบ พับเก็บได้


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
0
เตียงนวดไทยแบบ พับเก็บได้

เป็นเตียงนวดไทยสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด หรือ ท่านใดจะเอาไว้สำหรับนวดที่บ้าน  กางเมื่อใช้งานเเละพับเก็บ

เราออกแบบให้สะดวกแก่การใช้งานและเก็บรักษา

 
0
 

เป็นเตียงนวดไทยสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด หรือ ท่านใดจะเอาไว้สำหรับนวดที่บ้าน  กางเมื่อใช้งานเเละพับเก็บ

เราออกแบบให้สะดวกแก่การใช้งานและเก็บรักษา

ขนาด 90 x 190 cm

ย้อนกลับ