Root Catalog / เตียงนวดไทย / 0 เตียงนวดไทยแบบเหล็ก ใหญ่ไม่มีขอบ


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
0
เตียงนวดไทยแบบเหล็ก ใหญ่ไม่มีขอบ

เป็นเตียงนวดไทยเหล็กใหญ่ รับน้ำหนักได้มากกว่า 200 กก. แข็งแรง 


สีเราทำแบบพ่นแล้วน้ำไปเข้าห้องอบสี..ทำให้สีมันและติดเนื้อเหล็ก เรียบเสมอ


สีทนติดนาน

 
โทรสอบถาม
 

เป็นเตียงนวดไทยเหล็กใหญ่ รับน้ำหนักได้มากกว่า 200 กก. แข็งแรง 


สีเราทำแบบพ่นแล้วน้ำไปเข้าห้องอบสี..ทำให้สีมันและติดเนื้อเหล็ก เรียบเสมอ


สีทนติดนาน

ย้อนกลับ