Root Catalog / เก้าอี้ นวดฝ่าเท้า / sp3 เก้าอี้นวดฝ่าเท้า รุ่น sp-3


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
sp3
เก้าอี้นวดฝ่าเท้า รุ่น sp-3

เป็นเก้าอี้ชุดนวดฝ่าเท้าแบบรางสไลด์ ฐานกลม ฟองนำ้หนา  มีหมอนหนุนศรีษะ มาพร้อม สตูลที่พักเท้าแบบทรอดเก็บเก้าอี้พนักงาน

โครงสร้างเป็นเหล็กแข็งแรง  

 สนใจ  0844564988

 
5500
 

เป็นเก้าอี้ชุดนวดฝ่าเท้าแบบรางสไลด์ ฐานกลม ฟองนำ้หนา  มีหมอนหนุนศรีษะ มาพร้อม สตูลที่พักเท้าแบบทรอดเก็บเก้าอี้พนักงาน

โครงสร้างเป็นเหล็กแข็งแรง  

 สนใจ  0844564988

ย้อนกลับ