Root Catalog / เก้าอี้ นวดฝ่าเท้า / 0 เก้าอี้นวดฝ่าเท้า รุ่น แกรนด์เวียร์ หนัง pvc


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
0
เก้าอี้นวดฝ่าเท้า รุ่น แกรนด์เวียร์ หนัง pvc

เก้าอี้นวดฝ่าเท้า รุ่น แกรนด์เวียร์  แบบปรับระดับได้ 3 ระดับ  แข็งแรง นั่งสะบายนุ่ม   หนัง PVC  สวย

ที่พักเท้าสามารถ เก็บเก้าอี้พนักงานได้..

ราคา 8,700 บาท 

เลือกสีได้  คุ้มค่าการลงทุน

 
8,700
 

เก้าอี้นวดฝ่าเท้า รุ่น แกรนด์เวียร์  แบบปรับระดับได้ 3 ระดับ  แข็งแรง นั่งสะบายนุ่ม   หนัง PVC  สวย

ที่พักเท้าสามารถ เก็บเก้าอี้พนักงานได้..

ราคา 8,700 บาท 

เลือกสีได้  คุ้มค่าการลงทุน

ย้อนกลับ