Root Catalog / เก้าอี้ นวดฝ่าเท้า / GV เก้าอี้นวดฝ่าเท้า รุ่นแกรนด์เวีย แบบคลีโอหนังPUไหม


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
GV
เก้าอี้นวดฝ่าเท้า รุ่นแกรนด์เวีย แบบคลีโอหนังPUไหม

เก้าอี้รุ่น แกรนด์เวีย แบบคลีโอ  หนังPU ลายไหม  เป็นรุ่นใหม่ที่เราออกมาใหม่ ให้ได้ใชั 

แบบปรับล๊อค  3 ระดับ   ด้วยมี มีสตูลที่พักเท้าใหญ่ แบบทรอด เก็บเก้าอี้พนักงาน

 พิเศษ เป็น PU  ลายไหม  สวยล่ำค่า นั่งสบายสุดๆ สตูลที่พักเท้าเเข็งแรง


 สนใจ 0844564988

 
ราคาโทรสอบถาม 0844564988
 

เก้าอี้รุ่น แกรนด์เวีย แบบคลีโอ  หนังPU ลายไหม  เป็นรุ่นใหม่ที่เราออกมาใหม่ ให้ได้ใชั 

แบบปรับล๊อค  3 ระดับ   ด้วยมี มีสตูลที่พักเท้าใหญ่ แบบทรอด เก็บเก้าอี้พนักงาน

 พิเศษ เป็น PU  ลายไหม  สวยล่ำค่า นั่งสบายสุดๆ สตูลที่พักเท้าเเข็งแรง


 สนใจ 0844564988

ย้อนกลับ