Root Catalog / เก้าอี้นั่ง ทำหน้า และบิ้วตี้ / kst/ เก้าอี้ทำหน้าปรับหัวท้ายแบบแขน ยกขึ้นลงได้


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
kst/
เก้าอี้ทำหน้าปรับหัวท้ายแบบแขน ยกขึ้นลงได้

เป็นเก้าอี้ทำหน้าแบบแขนขยับได้ แข็งแรงทนทาน

 
 

เป็นเก้าอี้ทำหน้าแบบแขนขยับได้ แข็งแรงทนทาน

ย้อนกลับ