Root Catalog / เก้าอี้ นวดฝ่าเท้า / 0 เก้าอี้ชุดแกรนด์ แบบคลีโอ


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
0
เก้าอี้ชุดแกรนด์ แบบคลีโอ

เก้าอี้ชุดแกรนด์ แบบคลีโอ 


เป็นรูปแบบใหม่ที่ออกมาจำหน่ายได้รับความนิยม  มีที่พักเท้า อยู่ที่ตัวเก้าอี้  

เหมาะสำหรับ พักผ่อน หรือเอาไปนอนนวดฝ่าเท้าได้  นอนสบายนุ่ม

สนใจสอบถาม 0844564988

 
0
 

เก้าอี้ชุดแกรนด์ แบบคลีโอ 


เป็นรูปแบบใหม่ที่ออกมาจำหน่ายได้รับความนิยม  มีที่พักเท้า อยู่ที่ตัวเก้าอี้  

เหมาะสำหรับ พักผ่อน หรือเอาไปนอนนวดฝ่าเท้าได้  นอนสบายนุ่ม

สนใจสอบถาม 0844564988

ย้อนกลับ