Root Catalog / เก้าอี้ นวดฝ่าเท้า / 000 ชุดแกรนด์เวีย แบบหุ้มผ้าลายไทยแมทPUผ้าไหม


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
000
ชุดแกรนด์เวีย แบบหุ้มผ้าลายไทยแมทPUผ้าไหม

เก้าอี้ชุดแกรนด์เวีย แบบคลีโอ กับ ฟาโร 

 

 ทำแบบหุ้มผ้าลายไทย ทอง   แม็ท กับหนัง PU ลายผ้าไหม

ปรับล๊อค 3 ระดับแบบเตียงเบส  สามารถเลือก สีได้ 

 ราคาโทรสอบถาม  0844564988

 

 

 
 

    เก้าอี้ชุดแกรนด์เวีย แบบคลีโอ กับ ฟาโร 

 

 ทำแบบหุ้มผ้าลายไทย ทอง   แม็ท กับหนัง PU ลายผ้าไหม

ปรับล๊อค 3 ระดับแบบเตียงเบส  สามารถเลือก สีได้ 

 ราคาโทรสอบถาม  0844564988e

ย้อนกลับ