Root Catalog / สินค้าทั้งหมด / kc3 คลาสซิค 3


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
kc3
คลาสซิค 3

เก้าอี้ชุดคลาสซิค 3 เป็นแบบสไลด์ ที่พักเท้าใหญ่ เก้าอี้พนักงานสามารถดันเก็บใต้ที่พักเท้าได้

 
5500
 

เก้าอี้ชุดคลาสซิค 3 เป็นแบบสไลด์ ที่พักเท้าใหญ่ เก้าอี้พนักงานสามารถดันเก็บใต้ที่พักเท้าได้

ย้อนกลับ